GirlTalk

Organisationen Girltalk har et tilbud til alle piger i udskolingen, der har brug for et styrkende fysisk fællesskab. Særligt i denne tid, hvor pigerne føler sig ensomme og har begrænset social kontakt. Tilbuddet er gratis og starter op igen, så snart der er piger der har lyst til at deltage. Tilbuddet hedder EmpowR.


Kort om EmpowR:


EmpowR er for piger mellem 13 og 16 år, der viser tegn på mistrivsel. Tilbuddet er et støttende samtalegruppeforløb, hvor to frivillige gruppeledere mødes med 4-8 piger i 2 timer over 10 gange.


Formålet med EmpowR er at give pigerne indsigt og redskaber til at forstå sig selv og andre, så de bliver bedre i stand til at håndtere de udfordringer, de møder i deres liv. I gruppen kan de spejle sig i hinanden, støtte hinanden og etablere sociale relationer.


Det er vigtigt at understrege, at EmpowR ikke er behandling, men en forebyggende indsats: Her kan pigerne finde hjælp, støtte, vejledning, sparring og motivation til at håndtere udfordringer i deres liv.


Holbæk Kommune og GirlTalk tilbyder i øjeblikket pige-hold i Holbæk og Jyderup


Du kan finde GirlTalk HER, eller ringe til SSP konsulent Mathis Jacobsen
på 72368445 hvis du vil vide mere eller tilmeldes hos GirlTalk

GirlTalk