Samtaleforløb til elever i udskolingen som mistrives

For nogle børn & unge kan hverdagen byde på svære udfordringer – særligt de psykisk sårbare børn og unge oplever, at det hele nogle gange bliver svært og uoverskueligt. Læs venligst nedstående beskrivese af tilbuddet grundigt igennem, før du sender en ansøgning. 


Børneindsatsen i Holbæk Kommune tilbyder derfor samtaleforløb for udskolingselever, der er udsatte, sårbare eller har psykiske vanskeligheder. Samtaleforløbene kan handle om mange forskellige problematikker som børn og unge oplever for eksempel:


-Skænderier derhjemme
-Ensomhed
-Depressive tanker
-Bekymringer over f.eks skolen, venner, fremtiden, eksamen, uddannelser, mor/far eller familien, og andre forhold, som gør at barnet/den unge ikke trives


Som udgangspunkt vil der være tale om virtuelle samtaleforløb, enten via almindelig telefon, virtuelle samtaler med video via PC eller skriftlige samtaler (dette aftaler vi selv med barnet/den unge). Der vil være mulighed for at få fysiske samtaler på Holbæk Kommune på Jernbanevej, men det er vores erfaring at mange børn/unge faktisk foretrækker en virtuel kontakt, da barnet/den unge føler, at det ikke stiller lige så store krav til dem.


Vi tilbyder op til 12 samtaler over et forløb på højest 3-4 måneder.


Forløbene er en del af de nye forebyggende indsatser i Holbæk Kommune, hvor der er ekstra fokus på opsporing og behandling af psykisk sårbare børn og unge.


Hvis du/I har sagsbehandler i Børneindsatsen i Holbæk, bedes du istedet kontakte vedkommende via. kommunens hovednummer 72363636. 


Ansøgningskema - klik på linket i højre side, eller via holbaek.dk. Ansøgningen er først sendt, når du har modtaget en kvittering. Da vi oplever stigede interesse, kan der være ventetid på opstart af samtaleforløb.


Hvis du ikke modtager en kvittering eller ikke har hørt fra os indenfor 14 dage, er du velkommen til at ringe til Børneindsatsen via kommunens hovednummer 72363636.


OBS: Særligt til forældre til børn med diagnoser inden for autismespektrummet eller som er under udredning for autisme:


Samtaleforløbene omfatter ikke børn/unge med autisme. Der er tale om en forebyggende indsats, som skal forsøge at hjælpe barnet igennem en svær periode eller til at håndtere problematikker i hverdagen.


I arbejdet med børn/unge, der har diagnoser inden for autismespektrummet vil der langt ofte være behov for konkret træning i at kunne indgå i sociale samspil, læringssituationer samt familiesamspil – dette er ikke samtaleforløbet målsætning.


Der udbydes i stedet et forældreforløb til forældre med børn, der har autisme, som findes i oversigten under fanen ”diagnoser og sårbarhed” som vi anbefaler man i stedet søger.