Samtaleforløb til elever i udskolingen (7. - 9. klasse) som mistrives

Det kan godt være svært at være ung! Og nogle unge oplever, at hverdagen byder på svære udfordringer, og for nogle kan det hele blive alt for svært og uoverskuligt. Holbæk Kommune tilbyder derfor samtaleforløb for udskolingselever (7.-9. klasse), der er udsatte, sårbare eller har psykiske vanskeligheder.


Læs venligst nedstående beskrivese af tilbuddet grundigt igennem, før du sender en ansøgning.


Samtaleforløbene kan handle om mange forskellige problematikker som børn og unge oplever. For eksempel:


- Jeg synes tit mine forældre og jeg skændes 


- De andre i klassen har mange flere venner end jeg har 


Jeg er tit ked af det uden helt at vide hvorfor 


- Jeg bekymrer mig meget over f.eks skolen, venner, fremtiden, eksamen, uddannelser, mor/far eller familien.


Som udgangspunkt vil der være tale om virtuelle samtaleforløb, enten via telefon, virtuelle samtaler med video via PC eller skriftlige samtaler (dette aftaler vi selv med barnet/den unge). Der vil være mulighed for at få fysiske samtaler på Holbæk Kommune på Jernbanevej, men det er vores erfaring at mange børn/unge faktisk foretrækker en virtuel kontakt, da barnet/den unge føler, at det ikke stiller lige så store krav til dem.


Vi tilbyder op til 12 samtaler. 


Forløbene er en del af de forebyggende indsatser i Holbæk Kommune, hvor der er ekstra fokus på opsporing og behandling af psykisk sårbare børn og unge.


Hvis du/I har sagsbehandler i Børn, Unge og Familier i Holbæk, bedes du istedet kontakte vedkommende via. kommunens hovednummer 72363636. 


Ansøgningskema - klik på linket i højre side, eller via holbaek.dk. Ansøgningen er først sendt, når du har modtaget en kvittering. 


Hvis du ikke modtager en kvittering eller ikke har hørt fra os indenfor 14 dage, er du velkommen til at ringe til Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang via kommunens hovednummer 72363636.


OBS: Særligt til forældre til børn med diagnoser inden for autismespektrummet eller som er under udredning for autisme:


Samtaleforløbene omfatter ikke børn/unge med autisme. Der er tale om en forebyggende indsats, som skal forsøge at hjælpe barnet igennem en svær periode eller til at håndtere problematikker i hverdagen.


I arbejdet med børn/unge, der har diagnoser inden for autismespektrummet vil der langt ofte være behov for konkret træning i at kunne indgå i sociale samspil, læringssituationer samt familiesamspil – dette er ikke samtaleforløbet målsætning.


Der udbydes i stedet et forældreforløb til forældre med børn, der har autisme, som findes i oversigten under fanen ”diagnoser og sårbarhed” som vi anbefaler man i stedet søger.