Sammenbragte familier - Holbæk kommune

At være en sammenbragt familie, kan være en udfordring,
Nogle gange er det ikke skilsmissen eller samarbejdet mellem de skilte forældre, som gør at børn mistrives.
Nogle gange er det den nye sammenbragte familie som får barnet i mistrivsel. Barnet kan føle sig klemt, og der opstår let usikkerhed omkring bonusforældrenes plads.


Som bonusforældre er du medansvarlig for stemningen i din nye familie. Det er aldrig børnenes ansvar.


Det er vigtigt at holde sig for øje, at børn i sammenbragte familier stadig kan gå med sorgfulde følelser ift til deres forældres følelser og at sorgen kan komme til udtryk på mange forskellige måder.


Børn har nødvendigvis ikke ønsket om at skabe en ny familie hvilket de kan opleve sig meget alene og forkerte i.


Tema i samtalerne: 


Der tilbydes 5 samtaler med fokus på eksempelvis:

-Kan og skal jeg kunne have de samme følelser for mit bonusbarn som til mit eget barn?
-Skal og må vi opdrage på hinandens børn?
-De svære følelser i forhold til fx expartner, jalousi og misundelse
-Find fælles nye værdier i den sammenbragte familie


Praktiske oplysninger: 
Forløbet opstartes løbende og indeholder som udgangspunkt 5 samtaler. Forløbet er med uddannede familiebehandlere. 


Forløbet finder sted i Familiehusets lokaler i Rolighedsstæde 2 og 5, 4300 holbæk


Alle henvisninger til kurset sker efter ansøgning til Børneindsatsen – Fælles Indgang.


 


Behov for yderligere information kontakt Børneindsatsen – Fælles Indgang: Tlf: 72366330.


Skriftlig henvendelse sker via borger.dk att: Børneindsatsen Familiekursus eller sikker henvendelse


Alternativt kan du sende et brev til Holbæk Kommune, Børneindsatsen, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk, Att. Børneindsatsen familiekursus. 

Sammenbragte familier - Holbæk kommune