Ambulant behandling - Holbæk Kommune

Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder gratis rådgivning og behandling til Holbæk-borgere med behov for hjælp i forbindelse med et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer.


Ambulant behandling betyder, at du vil komme til en individuel samtale en til tre gange om måneden hos en uddannet behandler. Her kan du have en forventning om at der bliver arbejdet med dine mål og ønsker om en forandring i dit liv.


Visitation er den generelle indgang til den ambulante behandling for både alkohol (Sundhedsloven § 141) og Stofbehandling (Serviceloven § 101 og Sundhedsloven § 142). Selve visitationerne foretages primært af en visitator, og ellers af behandlerne i de pågældende afdelinger.


Visitationen vil den danne grundlag for den behandling du bliver tilbudt. Selve visitationen kortlægger din udfordring omkring overforbrug af rusmidler, og eventuelle andre problematikker.


Hvis der er andre problematikker, du ikke kan få hjælp til af Rusmiddelcenter Holbæk, så hjælper vi dig videre.


Kontakt 
Rusmiddelcenter Holbæk,
Birkevænget 4
4300 Holbæk


Telefon: 72 36 40 90 eller sikker henvendelse.


Læs mere om vores tilbud.