Pårørendegruppe - Holbæk Kommune

Pårørendegruppen er for ægtefæller, kærester, forældre, søskende, voksne børn, venner eller andre der er tæt på et menneske med et problematisk forbrug af rusmidler.


Her kan du få mere viden og møde andre der står i samme situation. Her vil der være mulighed for at udveksle tanker og tale om bekymringer og handlestrategier i forhold til det, at være tæt på et andet menneske med et problematisk forbrug af rusmidler.


Det er et gruppeforløb over 10 gange, hvor man møder mennesker hvis livsomstændigheder ligner ens egne. Deltageren vil hver gang møde de samme to behandlere fra Rusmiddelcenter Holbæk, der vil guide gruppen igennem forløbet.


At være pårørende til et menneske med et problematisk forbrug af rusmidler, kan have negative konsekvenser for den pårørende selv. I nogle tilfælde i en sådan grad, at hverdagen bliver svær at håndtere.


Som pårørende kan du blandt andet opleve skyld, skam, vrede, tristhed og frustration. Disse oplevelser kan være så indgribende i livet som pårørende, at det på sigt kan have indflydelse på relationen til omverdenen.


I det hele taget kan man som pårørende, bruge meget energi på at beskytte sig selv og sine omgivelse mod det kaos, som et andet menneskes problematiske forbrug af rusmidler kan skabe.


Gruppen foregår hver tirsdag på Kasernevej 6, 1. sal, i Holbæk.


Du kan henvende dig til pårørendegruppen ved at kontakte nedenstående

- Karina Mørk Mengers på telefon: 72 36 40 80 
- Lotte Hasselpflug på telefon 72 36 30 82


Du kan også kontakte Rusmiddelcenter Holbæk  og her give besked om at du ønsker en opringning. Så vil en behandler fra pårørendegruppen kontakte dig hurtigst muligt.


Ring på telefonnummer 72 36 40 90 eller skriv via sikker henvendelse.


Læs mere om vores tilbud