Børnegruppe - Holbæk Kommune

Børn fra 8 – 12 år, som er bosiddende i Holbæk Kommune, tilbydes gratis gruppeforløb på i alt 10 gange. Gruppen er for børn som kommer fra familier hvor mor, far eller begge drikker for meget


I grupperne tegner, leger og maler vi. Vi taler om følelser, tanker og oplevelser.


Gruppen giver barnet mulighed for at:


* Opleve, at det ikke er alene om at have en forælder der drikker for meget

* Få talt med andre om sine følelser og tanker

* Forstå at det ikke er skyld i eller ansvarlig for forældrenes alkoholproblem

* Få viden om alkohols virkning og dermed en forståelse af, hvad der sker med den drikkende forælder


Gruppen ledes af to gruppeledere som har relevant uddannelse og erfaring. Som forældre deltager du i en indledende og i en afsluttende samtale med dit barn og en af gruppelederne.


Vi mødes en gang om ugen hver onsdag i 10 uger, i tidsrummet kl. 15 – 17 på Kasernevej 6, 1. sal, i Holbæk.


Er du i kontakt med et barn der har behov for hjælp, så kontakt:


Bekir Kur på telefon 72 36 45 27 
Stine Eiland Ohrt på telefon 72 36 62 64 


Eller via sikker henvendelse


Læs mere om vores tilbud