Mægling i Børnehøjde, tilbud fra KFUM

Mæglingen hjælper skilte eller samlevende forældre til at finde løsninger, der fritager barnet fra at være "brevdue" og være tynget af konflikten.


Tilbuddet er gratis, anonymt og alle deltager frivilligt. Mægling er samtale i gode rammer med professionelle uddannede mæglere, hvor alle familiens medlemmer kan komme til orde, blive lyttet til. Vi lægger særligt vægt på, at børnene bliver hørt, forstået og inddraget.


Jo før der bliver taget fat om problemerne, desto større chance er der for hurtigt at nå til en løsning, forældre og barn/børn kan leve med.


Mæglingen foregår så vidt muligt i jeres lokal-område. Ventetiden begrænser sig til den tid, det tager at finde en dato, hvor både parter og mæglere kan - typisk 2-4 uger.


Kontakt 2054 5912 eller mibh@kfumsoc.dk


Læs mere om tilbuddet på www.mæglingibørnehøjde.dk


Mvh. Mægling i Børnehøjde