Gruppe for børn og unge mellem 8 og 17 år, hvis forældre eller søskende har en psykisk sygdom

Det kan være svært for børn og unge at forstå hvad psykisk sygdom er. De kan bekymre sig og kan føle sig alene med deres tanker og følelser.


Holbæk kommune og psykiatrien Holbæk samarbejder om at tilbyde børne- og ungegrupper 2-3 gange om året, fordelt på 1- 2 børnegrupper og 1 ungegruppe.


Gruppen ledes af en afdelingssygeplejerske fra psykiatrien og en sundhedsplejerske fra kommunen, som har særlig indsigt i de livsvilkår som gælder for børn og unge der vokser op med forældre eller søskende der har en psykisk sygdom.


Vi ved, at det kan være svært for børn at forstå hvad psykisk sygdom er, og de kan føle ansvar for forældre/søskende og bekymre sig for dem.


De kan føle sig alene med bekymringer og tanker og kan tro at det er deres skyld.


Børn fortæller ikke altid deres forældre om deres tanker for ikke at belaste deres forældre.


Når henvisningsskemet er modtaget bliver forældrene indkaldt forsamtale om barnet/den unges mulighed for at komme i gruppe, efter samtalen besluttes det i fællesskab om det er det rette for jeres familie.


Forsamtalerne med forældrene før opstart af ny børnegruppe.


I Børnegrupperne mødes vi 1 gang om ugen i 6 grupper a 2 timers varighed. 7. gang holdes afsluttende samtale med den enkelte familie om barnets deltagelse i gruppen.


Ungegruppen er 4 gange af 2 timers varighed.  


Hvis du er interesseret eller har spørgsmål kan du kontakte gruppelederne:


Afdelingssygeplejerske Katrine Runge, 


Tlf. 24920749


mail karun@regionsjaelland.dk og 


Sundhedsplejerske Susanne Laursen


tlf. 7236 6257


mail sl@holb.dk


Via nedenstående link findes folder om gruppetilbuddet samt henvisningsskema:


Et tilbud til børn og unge hvis forældre eller søskende har en psykisk sygdom