Åben og anonym rådgivning for børn og familier

Alle familier kan have udfordringer, der påvirker hverdagen og familielivet. Nogle gange kan udfordringerne være store, og man kan have brug for hjælp. Derfor tilbyder vi åben, anonym og gratis rådgivning.


Rådgivningen er for familier med børn og unge til og med 9. klasse. Rådgivningen varetages i første omgang af socialrådgivere, men kan også ske ved psykolog, ressourcepædagog eller anden faglighed.


Du er altid velkommen til at kontakte os - uanset hvad det er, du finder svært. Du kan for eksempel ringe eller skrive, hvis:  • Hverdagen ikke fungerer

  • Du føler, du ikke bliver hørt af de voksne

  • Du synes, det er svært at være forælder

  • Du er bekymret for, om jeres barn udvikles og trives godt nok

  • Det er svært at tale sammen i familien.


Rådgivningen gives i første omgang telefonisk, men vil efter en konkret vurdering også kunne ske ved elektroniske eller fysiske samtaler. Det vil ofte være tilstrækkelig med en enkelt rådgivning, men det er muligt med flere samtaler på kommunen, i hjemmet eller i skolen, hvis det vurderes nødvendigt ud fra netop jeres behov for hjælp.


Du kan kontakte os på flere måder:  • Bestil tid til en opringning Book en opringning

  • Skriv til os via borger.dk att: familierådgivning eller sikker henvendelse

  • Send et brev til Holbæk Kommune, Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk, Att. Familierådgivning


Den åbne anonyme rådgivning holder ferielukket i uge 7 og uge 42.