Samspil i familien - Holbæk Kommune

Samtaleforløb til forældre som oplever konflikter i hverdagen.


At være forældre og skulle opdrage sine børn er ikke altid nemt.
Hverdagen kan være fyldt af konflikter, ens børn kan være kede af det, man kan blive i tvivl om, hvilke grænser, man skal sætte osv.
Nogle gange kan det blive så svært, at ens familie og børn ikke længere trives, og man har brug for hjælp for at komme videre på en god måde


Holbæk kommune tilbyder forløb til forældre, hvor forældrerollen og opdragelsen udfordrer.
Forløbene tilbydes til forældre, som har brug for og lyst til at arbejde med samspillet mellem dem selv og deres børn.


Forløbene baseres på positiv og konstruktiv vejledning ud fra små videoklip fra familiens hverdag.


Praktiske oplysninger: 
Forløbene opstartes løbende og består af højst 4 sessioner, hvor der gives vejledning på baggrund af videoklip, som familien selv har optaget. Forløbene foregår sammen med ressourcepædagoger, som er uddannede ICDP* vejledere.


Vejledningen foregår som udgangspunkt i familiens eget hjem.


Alle henvisninger til kurset sker efter ansøgning til Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang.


Ansøgningskema - klik på linket i højre side


Behov for yderligere information kontakt Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang: Tlf: 72363636


Alternativt kan du sende et brev til Holbæk Kommune, Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk, Att. Familiekursus. 

Samspil i familien - Holbæk Kommune