Spiseforstyrrelse og selvskade - samtaleforløb til forældre - Holbæk Kommune

At være forældre til børn med begyndende spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd kan være svært.


Spiseforstyrrelse:
Det er helt almindeligt, at børn og unge bliver optaget af krop og vægt og sammenligner sig med andre og bliver optaget af mediernes fokus på ”den perfekte krop”. Hos nogle børn kan tanker om kroppen dog komme til at fylde så meget, at deres læring, trivsel og livskvalitet bliver påvirket. De bliver begrænsede i deres daglige liv.


Selvskade: 


Oplever du at dit barn eksperiementere med at skære, brænde eller på anden måde skade sig selv, betyder det, at dit barn oplever indre følelser som barnet/den unge har svært ved at håndtere. Det er svært at tale om, for det er skamfyldt for den unge at åbne op og tale om. Disse børn kan heldigvis hjælpes.


Holbæk Kommune tilbyder derfor samtaleforløb til forældre med børn, som er overoptaget af vægt, krop, mad og motion i en grad, så det begrænser dem i deres udvikling


I samtaleforløbet arbejder forældrene med konkrete metoder og strategier, som gør det lettere at overvinde og håndtere den skadende adfærd og bekymringen i hverdagen.
Både børn og forældre skal således være motiverede for at arbejde på en forandring
Forløbene tilbydes ikke til børn/unge og forældre, som deltager i behandlingsforløb i andre  sammenhænge, da parallelle forløb ikke er hensigtsmæssige.


Praktiske oplysninger: 
Forløbene består af 3 samtaler af 1-1½ times varighed, hvor forældre deltager aktivt. Børn/unge er velkomne til samtalerne, men det er ikke et krav Der vil være hjemmearbejde mellem sessionerne.


samtalerne finder sted på Elisabethcenteret, Carl-Reffsvej 4, 4300 Holbæk.


Alle henvisninger til kurset sker efter ansøgning til Børneindsatsen – Fælles Indgang.


Ansøgningskema - klik på linket i højre side, eller via holbaek.dk


Behov for yderligere information kontakt Børneindsatsen – Fælles Indgang: Tlf: 72366330


Skriftlig henvendelse sker via borger.dk att: Børneindsatsen familiekursus eller sikker henvendelse


Alternativt kan du sende et brev til Holbæk Kommune, Børneindsatsen, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk, Att. Børneindsatsen familiekursus. 

Spiseforstyrrelse og selvskade - samtaleforløb til forældre - Holbæk Kommune