Det konfliktfyldte forældreskab - Holbæk Kommune

Samtaler til samboende forældre, hvis børn mistrives på grund af konflikter mellem forældrene.


Når forældre har mange konflikter om deres børn og livet generelt, så påvirker det deres børn.
De fleste børn bliver meget påvirkede, hvis deres forældre har mange konflikter, og de kommer nemt til at opleve, at de befinder sig i et spændingsfelt mellem forældrene. Nogle børn begynder at trives dårligt og har svært ved at udvikle sig og lære noget. Forældre kan gøre meget for at forhindre dette.


Holbæk Kommune tilbyder derfor samtaler til forældre som har mange konflikter, og som oplever, at deres konflikter påvirker deres børn på en uhensigtsmæssig måde. 


Der tilbydes 5 samtaler til forældre, som lever sammen som familie.
Samtalerne tager udgangspunkt i det samarbejde og den kommunikation, man som forældre er nødt til at opbygge, så man bedst kan være der for sine børn.
Forældrene skal have et ønske om, at ændre i deres måde at samarbejde omkring forældreskabet på, for at samtalerne kan være til hjælp.


Samtaler tilbydes ikke til forældre, som har så højt et konfliktniveau, at der ikke er grundlag for dialog og forandring. Samtalerne tilbydes endvidere ikke til forældre, som ikke er samlevende. Her henvises til tilbuddet om mægling.


Praktiske oplysninger: 
Samtaler opstartes løbende og indeholder som udgangspunkt 5 samtaler over et 3 måneders forløb med uddannede familiebehandlere. 


Forløbet finder sted i  familiehusets lokaler i Rolighedsstæde 2 og 5, 4300 Holbæk.


Alle henvisninger til kurset sker efter ansøgning til Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang.


 


Behov for yderligere information kontakt Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang: Tlf: 72363636


Skriftlig henvendelse sker via borger.dk att: Familiekursus eller sikker henvendelse


Alternativt kan du sende et brev til Holbæk Kommune, Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk, Att. Familiekursus. 


 


 


 


 

Det konfliktfyldte forældreskab - Holbæk Kommune