Autisme-grundkursus til forældre - Holbæk Kommune

Holbæk kommune tilbyder forældre, som har børn med en autismediagnose, et temaforløb, hvor der er fokus på den daglige håndtering af de udfordringer, der kan opstå.


Autisme skal være barnets primære diagnose, men forældre til børn, som har flere udfordringer (fx adhd), vil også kunne få noget ud af forløbet.


Kurset består af en blanding af oplæg omkring autisme og invitation til gruppearbejde og dialog imellem forældre. Forældrene vil møde andre forældre, der kan stå med lignende udfordringer og bruge hinanden til sparring omkring hverdagen med et barn med autisme.


At være forældre til børn og unge med autisme kan være udfordrende og kan frembringe en masse tvivl og spørgsmål.


Det kan betyde, at både forældre og børn kommer ud i uhensigtsmæssige mønstre, som kan påvirke børnene samt den øvrige families trivsel.


Forældre kan opleve følelsen af at stå alene i forhold til at skulle håndtere hverdagen med et barn med autisme, eventuelle søskende samt oplevelsen af manglende forståelse fra omverdenen.


Temaerne på kurset kan fx være:


-Den autistiske hjerne
-Familieliv med autisme
-Konflikhåndtering
-Søskende
-Forældreskab.


Grundkurset består af oplæg fra kursuslederne samt drøftelser i grupper med andre forældre.


Praktiske oplysninger 
Kurset opstartes løbende og løber over fem gange, hver 14. dag fra kl 15:30-17:30. Der afholdes op til fire årlige gruppeforløb afhængig af behovet, med max. 10 forældrepar i hver gruppe.


Forløbet finder sted i  familiehusets lokaler i Rolighedsstæde 2 og 5, 4300 holbæk


Alle henvisninger til kurset sker efter ansøgning til Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang.


 Behov for yderligere information kontakt Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang: Tlf: 72363636.


Skriftlig henvendelse sker via borger.dk att: Familiekursus eller sikker henvendelse


Alternativt kan du sende et brev til Holbæk Kommune, Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk, Att. Familiekursus. 

Autisme-grundkursus til forældre - Holbæk Kommune