Grupper for skilsmissebørn - Holbæk Kommune

Skilsmissegrupper - for børn fra 8 - 13 år


Når forældre vælger at blive separeret eller skilt, vil det altid påvirke deres børn. Og hvis forældre har svært ved at samarbejde, påvirker det børns selvværd negativt. For mange børn betyder det dårlig trivsel og vanskeligheder med at koncentrere sig og lære nyt i skolen.
At være sammen med andre børn i samme situation og få lov til at tale om, hvad man oplever, kan være en stor lettelse for mange børn. Det kan være med til, at man trives bedre og har mod på at udvikle sig og lære.


Grupper


Holbæk kommune tilbyder gruppeforløb til børn af skilte eller separerede forældre, hvor skilsmissen er hovedårsagen til, at børnene mistrives.


Beslutningen om deltagelse ligger hos den voksne. Børn kan ofte ikke overskue nye ting, og vil derfor fravælge gruppe, hvis de alene skal tage beslutningen. Det er vores erfaring, at børnene næsten altid kommer til at trives i grupperne, også selvom de er tilbageholdende til start.


Ikke når...


Grupperne tilbydes ikke til børn, hvis forældre har en verserende retssag omkring samvær eller forældremyndighed, da dette kan gøre børnene og gruppen til part i en uhensigtsmæssig konflikt.


Opstart og forløb


Der opstartes 2-3 årlige gruppeforløb med max. 6 børn i hver gruppe. Et forløb består af en forsamtale med forældre og barn, 4 gruppesamtaler med børnene (ugentlig), en eftersamtale med forældre og barn


Der startes grupper for børn i alderen 8-10 år og grupper for børn fra 11-13 år.


Grupperne foregår sammen med uddannede familiebehandlere. 


Sted


Alle gruppeforløb afholdes i Familiehusets lokaler i Rolighedsstæde 2 og 5, 4300 Holbæk.


Henvisning


Alle henvisninger til kurset sker efter ansøgning til Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang.


Kontakt


Ansøgningskema - klik på linket i højre side, eller via holbaek.dk.


Behov for yderligere information kontakt Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang: Tlf: 72363636.


Skriftlig henvendelse sker via borger.dk att: Familiekursus eller sikker henvendelse.


Alternativt kan du sende et brev til Holbæk Kommune, Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk, Att. Familiekursus. 


Andre relevante links


https://bornsvilkar.dk/ 


https://migimidten.dk/ 


 


 

Grupper for skilsmissebørn - Holbæk Kommune