Det gode forældresamarbejde - mægling ved skilsmisse - Holbæk Kommune

Når forældre vælger at blive separeret eller skilt, vil det altid påvirke deres børn. De fleste børn bliver meget påvirkede, hvis deres forældre har svært ved at samarbejde. Nogle børn begynder at trives dårligt og har svært ved at udvikle sig og lære noget. Forældre kan gøre meget for at forhindre dette.


Holbæk Kommune tilbyder derfor mægling til par, som er separerede eller skilte, og som oplever, at deres samarbejde påvirker deres børn på en uhensigtsmæssig måde.


Der tilbydes 5 mæglingssamtaler til skilte og separerede forældre, hvis børn mistrives på grund af et svært forældresamarbejde.
Forældrene skal være motiverede til at lave ændringer i samarbejdet, for at mæglingen kan lykkes.


Mægling tilbydes ikke til forældre, som har så højt et konfliktniveau, at der ikke er grundlag for dialog og forandring. Og heller ikke til forældre som har en verserende retssag omkring samvær, forældremyndighed mv.


Praktiske oplysninger 
Mæglingsforløb opstartes løbende og indeholder som udgangspunkt en opstartssamtale, 5 mæglingssamtaler og en opfølgende samtale ca. 3 mdr. efter sidste samtale. Forløbet er med uddannede familiebehandlere. 


Forløbet finder sted i Familiehusets lokaler i Rolighedsstæde 2 og 5, 4300 Holbæk.


Alle henvisninger til kurset sker efter ansøgning til Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang.


 


Behov for yderligere information kontakt Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang: Tlf: 7233636.


Skriftlig henvendelse sker via borger.dk att: Familiekursus eller sikker henvendelse.


Alternativt kan du sende et brev til Holbæk Kommune, Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk, Att. Familiekursus. 

Det gode forældresamarbejde - mægling ved skilsmisse - Holbæk Kommune