Børn med ADHD - Holbæk Kommune

At være forældre til børn med ADHD kan være frustrerende og nogle gange stille forældre i en situation, hvor de ikke ved, hvad de skal gøre. Det kan betyde, at både forældre og børn kommer ud i uhensigtsmæssige mønstre, som kan påvirke familielivet og børnenes trivsel og læring.
Der findes heldigvis mange gode og brugbare konkrete værktøjer til at undgå uhensigtsmæssige konflikter i hjemmet med børn, som har ADHD.


Holbæk kommune tilbyder derfor forældre, som har børn med en ADHD diagnose (eller som er under udredning), et temaforløb, hvor der netop er fokus på den daglige håndtering af udfordringer med børn med ADHD.
Barnets primære udfordring skal være ADHD, men forældre til børn, som har flere udfordringer (fx autisme), vil også kunne få noget ud af forløbet.


Grundkurset består af fem temaer:

-Hvad er ADHD
-Leg i familien
-Vredesudbrud og konflikthåndtering
-Opmærksomhed og anerkendelse
-Positive belønningssystemer.


Praktiske oplysninger: 
Forløbet afvikles kontinuerligt, og man kan derfor starte op løbende. Der afholdes en temaaften om måndeden med uddannede familiebehandlere. 


Forløbet finder sted i Familiehusets lokaler i Rolighedsstæde 2 og 5, 4300 Holbæk


Alle henvisninger til kurset sker efter ansøgning til Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang.


 


Behov for yderligere information kontakt Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang: Tlf: 72363636.


Skriftlig henvendelse sker via borger.dk att: Familiekursus eller sikker henvendelse.


Alternativt kan du sende et brev til Holbæk Kommune, Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk, Att. Familiekursus. 


 


 

Børn med ADHD - Holbæk Kommune