Red Barnets Familieoplevelsesklub – gratis tilbud til dit barn og jeres familie

Red Barnets Familieoplevelsesklub er en klub for de dårligst stillede familier med begrænset netværk og få ressourcer, der har lyst til at få nye venner i deres lokalområde. Klubben hjælper familierne med at opbygge børnenes sociale kompetencer og skabe relationer.


Klubben mødes ca. en gang om måneden til fælles oplevelser og aktiviteter. De grundlæggende værdier i klubben er: socialt fællesskab, tryghed, genkendelighed, nærvær og kontinuitet.


Aktiviteterne henvender sig til 5-12-årige børn, men små og store søskende er velkomne. Der er plads til ca. 40 – 50 børn og forældre i alt i klubben for at sikre tryghed og de bedste muligheder for netværksdannelse.


I Familieoplevelsesklubben arrangerer vi f.eks. en tur i skoven med mad over bål og leg og sjov i det grønne, fælles madlavning og -spisning, fastelavnsfest, et påskearrangement eller en tur i teatret, svømmehallen eller Zoologisk Have.


I skal som familie visiteres gennem kommunen, skolen eller daginstitutionen for at blive medlem i vores Familieoplevelsesklub.  Så du skal kontakte en sagsbehandler i kommunen eller en lærer i skolen/daginstitutionen, som så vil kontakte os, så vi kan få en snak om jeres muligheder.


Red Barnet Holbæk Lokalforening


Kontakt
e-mail: lederoplevelsesklubholbaek@redbarnet.dk