Autisme - grundkursus til forældre - Holbæk Kommune

At være forældre til børn og unge med autisme kan være frustrerende, og kan nogle gange stille forældre i en situation, hvor de ikke ved, hvad de skal gøre.


Det kan betyde, at både forældre og børn kommer ud i uhensigtsmæssige mønstre, som kan påvirke familielivet og børnenes trivsel og læring.


Der findes heldigvis mange gode og brug bare konkrete værktøjer til at undgå uhensigtsmæssige konflikter i hjemmet med børn og unge, som har autisme.


Holbæk kommune tilbyder forældre, som har børn med en autisme diganose ( eller som er under udredning) et temaforløb, hvor der netop er fokus på den daglige håndtering af udfordringer, der kan opstå.
Autisme skal være barnets primære udfordring, men forældre til børn, som har flere udfordringer (fx adhd), vil også kunne få noget ud af forløbet
Grundkurset består af oplæg fra kursuslederne samt drøftelser i grupper med andre forældre.


forløbet indeholder tre temaer   • Diagnosen

  • Familieliv med autisme

  • Konflikter


Praktiske oplysninger: 
Kurset opstartes løbende og løber over fem gange, hver 14. dag fra kl 15:30-17:30. Der afholdes op til fire årlige gruppeforløb afhængig af behovet, med max 10 forældre par i hver gruppe.


Forløbet finder sted i  familiehusets lokaler i Rolighedsstæde 2 og 5, 4300 holbæk


Alle henvisninger til grundkursus sker efter ansøgning til Børneindsatsen – Fælles Indgang.


Ansøgningskema - klik på linket i højre side, eller via holbaek.dk


Behov for yderligere information kontakt Børneindsatsen – Fælles Indgang: Tlf: 72366330


Skriftlig henvendelse sker via borger.dk att: Børneindsatsen familiekursus eller sikker henvendelse


Alternativt kan du sende et brev til Holbæk Kommune, Børneindsatsen, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk, Att. Børneindsatsen familiekursus. 

Autisme - grundkursus til forældre - Holbæk Kommune