Begyndende angst - samtaleforløb til forældre - Holbæk Kommune

Det er helt almindeligt, at børn får angstfyldte oplevelser. Hos nogle børn kommer angsten dog til at fylde så meget, at deres læring og trivsel bliver påvirket. De bliver begrænsede i deres daglige liv. Disse børn kan heldigvis hjælpes.


Holbæk Kommune tilbyder derfor samtaleforløb til forældre med børn, som har symptomer på angst, der begrænser dem i deres udvikling. 
I samtaleforløbet arbejder forældrene med konkrete metoder og strategier, som gør det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen. Både børn og forældre skal således være motiverede for at arbejde på en forandring.


Forløbene tilbydes ikke til børn og forældre, som deltager i behandlingsforløb i andre  sammenhænge, da parallelle forløb ikke er hensigtsmæssige.


Praktiske oplysninger: 
Forløbene består af 5 samtaler af 1 times varighed, hvor forældre deltager aktivt. Børn er velkomne til samtalerne, men det er ikke et krav. Der vil være hjemmearbejde mellem sessionerne. Forløbet er med uddannede familiebehandlere. 


Forløbet finder sted i Familiehusets lokaler i Rolighedsstæde 2 og 5, 4300 Holbæk


Alle henvisninger til kurset sker efter ansøgning til Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang.


 


Behov for yderligere information kontakt Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang: Tlf: 72363636.


Skriftlig henvendelse sker via borger.dk att: Familiekursus eller sikker henvendelse.


Alternativt kan du sende et brev til Holbæk Kommune, Social Indsats og Udvikling - Den Sociale Indgang, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk, Att. Familiekursus. 

Begyndende angst - samtaleforløb til forældre - Holbæk Kommune