Børn med ADHD - Holbæk Kommune

At være forældre til børn med ADHD kan være frustrerende og nogle gange stille forældre i en situation, hvor de ikke ved, hvad de skal gøre. Det kan betyde, at både forældre og børn kommer ud i uhensigtsmæssige mønstre, som kan påvirke familielivet og børnenes trivsel og læring.
Der findes heldigvis mange gode og brugbare konkrete værktøjer til at undgå uhensigtsmæssige konflikter i hjemmet med børn, som har ADHD.


Holbæk kommune tilbyder derfor forældre, som har børn med en ADHD diagnose (eller som er under udredning), et temaforløb, hvor der netop er fokus på den daglige håndtering af udfordringer med børn med ADHD.
Barnets primære udfordring skal være ADHD, men forældre til børn, som har flere udfordringer (fx autisme), vil også kunne få noget ud af forløbet.


Grundkurset består af fem temaer:

-Hvad er ADHD
-Leg i familien
-Vredesudbrud og konflikthåndtering
-Opmærksomhed og anerkendelse
-Positive belønningssystemer


Praktiske oplysninger: 
Forløbet afvikles kontinuerligt, og man kan derfor starte op løbende. Der afholdes en temaaften om måndeden med uddannede familiebehandlere. 


Forløbet finder sted i Familiehusets lokaler i Rolighedsstæde 2 og 5, 4300 Holbæk


Alle henvisninger til kurset sker efter ansøgning til Børneindsatsen – Fælles Indgang.


Ansøgningskema - klik på linket i højre side, eller via holbaek.dk.


Behov for yderligere information kontakt Børneindsatsen – Fælles Indgang: Tlf: 72366330.


Skriftlig henvendelse sker via borger.dk att: Børneindsatsen familiekursus eller sikker henvendelse.


Alternativt kan du sende et brev til Holbæk Kommune, Børneindsatsen, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk, Att. Børneindsatsen familiekursus. 


 


 

Børn med ADHD - Holbæk Kommune